Some time ago I had the opportunity to be a guest at the Estel Gala – Estel Star 2018. It is a new premium brand in cosmetics for professional hair care. Honestly, since the first time I have used Estel products, I knew that their will stay on my top list for a long time. Good compositions, great results and they are no stested on animals! Do you pay attention to it? Because I am and it is very important to me.

Jakiś czas temu miałam okazję gościć na Gali marki Estel – Gwiazda Estel 2018. Jest to nowa marka premium w kategorii kosmetyków do profesjonalnej pielęgnacji włosów. Powiem szczerze, że od pierwszego użycia wiedziałam, że produkty Estel zagoszczą na mojej półce na długo. Dobre składy, świetne efekty i nie testowanie swoich kosmetyków na zwierzętach! Zwracacie na to uwagę? Bo ja tak i jest to dla mnie ważne.

The Estel Professional brand is directed exclusively to the best hairdressing salons, bold hairdressers and stylists who want to develop, learn new trends and teach new applications of professional hairdressing products. The wide range of professional products is dominated by DE Luxe hair dyes, easy to apply, fragrant, with the largest range of colors on the European market.

Marka Estel Professional kierowana jest wyłącznie do najlepszych salonów fryzjerskich, do odważnych fryzjerów i stylistów pragnących rozwijać się, poznawać nowe trendy i uczyć nowych zastosowań profesjonalnych  produktów fryzjerskich. W szerokiej gamie produktów profesjonalnych prym wiodą farby do włosów DE Luxe łatwe w zastosowaniu, pachnące, z największą gamą kolorów na rynku europejskim.

 

The most important, very emotional moment of the Gala was the ESTEL 2018 Star Contest Final. During the finals, prizes were awarded to five winners. The main prize was a trip to ESTEL FEST 2019 in St. Petersburg. From among many works and ten finalists, the best stylizations were selected. The jury chose the works in terms of the overall image presented on the model. The categories assessed were coloring, clipping, stylization, as well as make up and look. The first prize was presented by Sławomir Gach, Director of ESTEL Polska, and received it by Dorota Tomsia from the Salon Fryzury Studio Dorota Tomsia for exceptional creativity, a large amount of hairdressing work and an impressive curl. The last show has become a unique interpretation of strong colors. This is the vision of Education Director of ESTEL Polska – Cezary Rosiński. Great haircuts combined with a strong color from the ESTEL HAUTE COUTURE RED TREND palette finished the third part of the hairdressing show.

Kluczowym, bardzo emocjonującym momentem Gali był Finał Konkursu Gwiazda ESTEL 2018. Podczas finału wręczono nagrody dla pięciu laureatów, nagrodą główną był wyjazd na ESTEL FEST 2019 w Sankt Petersburgu. Spośród wielu prac i dziesięciu finalistów wyłoniono najlepsze stylizacje. Jury wybierało prace pod kątem całościowego wizerunku zaprezentowanego na modelce. Ocenianymi kategoriami była koloryzacja, strzyżenie, stylizacja, a także make up oraz look. Pierwszą nagrodę wręczał Sławomir Gach, Dyrektor ESTEL Polska, a otrzymała ją Dorota Tomsia z salonu Studio Fryzur Dorota Tomsia za wyjątkową kreatywność, duży nakład pracy fryzjerskiej oraz imponujące upięcie.

Ostatni pokaz stał się wyjątkową interpretacją, mocnych kolorów. To wizja Dyrektora Edukacji ESTEL Polska – Cezarego Rosińskiego. Świetne strzyżenia połączone z mocnym kolorem z palety ESTEL HAUTE COUTURE RED TREND zakończyły trzecią część fryzjerskiego show.

I chose an elegant dress with a train designed by Jarlo London. I bought it in OUTLET TO NEXT in Lublin. Take a look at them stationary or on the website of the online store;)

Z racji bardzo uroczystego charakteru imprezy, wybrałam elegancką suknię z trenem marki Jarlo London. Kupiłam ją w OUTLECIE TO NEXT w Lublinie. Zajrzyjcie do nich stacjonarnie lub na stronę internetowego sklepu 😉