Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę… Do not live, do not love, do not die to the test …

„Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się.” N. Belcik

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę…

The greatest motivator is not good books or a friendly voice coming from behind. They are not rewards or satisfaction. The most important motivation should be the cemetery. This moment, when you realize that you still have time to change everything, that nothing is lost yet, that you can still get up and fight. Get up. Initiate. Dare to. 

Do not live, do not love, do not die to the test …

You May Also Like

5 comments

Reply

Głęboko mądre słowa Jana Pawła II.

Reply

On w ogóle miał wiele mądrych myśli…

Reply

To prawda. Codziennie jesteśmy karmieni we wszystkich bez wyjątku środkach masowego przekazu pustymi frazesami wypowiadanymi przez wszelakiej maści samozwańcze elity narodu, tego narodu. A przecież, aby nie ulec tej prymitywnej socjotechnice ogłupiania ludzi, wystarczy sięgnąć do źródła, które mamy gratis na wyciągnięcie ręki.
To niewielki wysiłek przynoszący zadziwiające efekty.

Reply

Panie Ireneuszu, słowem w sedno!

Reply

Dziękuję Anno. Również podzielam pogląd, że w tym tkwi istota rzeczy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.